Now Reading
Düsseldorf este orasul gazda al Eurovision 2011

Düsseldorf este orasul gazda al Eurovision 2011

Avatar

Ca în orice concurs exist? un singur înving?tor. Dup? vizitele de evaluare în toate cele patru ora?e, dup? analizarea minu?ioas? a proiectelor propuse de acestea au ap?rut totu?i câteva probleme, care, odat? dep??ite, anun?ul oficial al deciziei, a?teptat cu sufletul la gur? a pornit pe calea undelor.

“Berlin, Hamburg ?i Hanovra au prezentat proiecte foarte elaborate ?i pline de creativitate. Toat? lumea implicat? a muncit din greu cu dorin?a evident? de a g?zdui Eurovison” – a declarat Thomas Schrieber, ?eful Departamentului de Divertisment al NDR, adresând celor 3 ora?e mul?umiri sincere din partea echipei NDR.

La rândul s?u, Lutz Marmor, Directorul general al NDR a declarat: ” 12 puncte merg la Düsseldorf, capitala Westfaliei Rinului de Nord care ofer? cele mai bune condi?ii pentru Eurovison. Felicit cordial Düsseldorful ?i la fel de cordial mul?umesc celorlalte 3 ora?e atât pentru entuziasmul cu care au acceptat provocarea cât ?i pentru conceptele atractive pe care le-au prezentat.”

“Düsseldorf  a “marcat” în principal prin complexul arenelor ?i împrejurimile sale. Mai mult de 24 de mii de spectatori în sal? vor putea urm?ri în condi?ii optime cele dou? semifinale, Marea Final? ?i o parte din repeti?iile cu costume. Era foarte important pentru noi ca stat membru al EBU cu poporul cel mai numeros s? oferim atât fanilor germani cât ?i celor din ??rile înveciante posibilitatea de a experimenta live acest eveniment. ?i, pentru c? face parte din zona metropolitan? a bazinului Rin/Rur, Düsseldorf dispune de o cuprinz?toare baz? urban? de cazare în Olanda ?i Belgia.” – a precizat Thomas Schrieber.

Potrivit echipei de realizatori ai evenimentului, condi?iile pentru o produc?ie de televiziune la care particip? mai mult de 40 de ??ri sunt “excelente”. S?lile au o acustic? perfect? ?i asigur? în spatele scenelor, în?l?ime ?i spa?iu mai mult decât suficient scurtelor întreruperi produse de pauzele dintre cântece. Pe  de alt? parte jurnali?tii acredita?i vor beneficia de condi?ii optime de lucru în spa?iile amenajate în complexul sportiv din apropiere.

Düsseldorf are o popula?ie de aproximativ de 600 de mii de locuitori, îns? fiind situat în apropierea grani?elor cu Olanda ?i Belgia, ora?ul ofer? în bazinul Rurului c?min pentru mai mult de 10 milioane de locuitori. Pe o raz? mai mic? de 100de kilometri în jurul s?u se afl? ora?e renumite ca Bonn, Aachen, Colone ?i Dortumnund. În afar? de Aeroportul Interna?ional din Düsseldorf ce realizeaz? leg?turi cu majoritatea aeroporturilor europene importante, exist? ?i alte mijloace de a ajunge în ora?ul gazd? al Eurovision 2011. Astfel, o variant? mult apreciat? este zborul pân? în Colone, cel mai mare aeroport ieftin din Germania, sau pân? în Weeze, aflat la doar 40 de minute de Düsseldorf.

See Also

DÜSSELDORF mai este…

  • …capitala divertismentului nem?esc ?i a industriei modei germane, faimos prin Academia sa de Art? ?i prin muzele sale;
  • …situat pe locul 6 în sondajul “Calitatea vie?ii” realizat de Mercer;
  • …ora? înfr??it cu Moscova, gazd? la rândul s?u a Eurovision în 2009;
  • …situat pe ??rmul estic al Rinului;
  • …renumit prin turnul s?u de televiziune care sus?ine cel mai mare ceas digital din lume;
  • …un ora? al…berii în care se afl? ceea ce nem?ii numesc “cel mai lung bar din lume” alc?tuit din 250 de baruri ?i restaurante aflate unul lâng? altul în Altstadt (tihnitul ora? vechi) promi??toare ofert? pentru petrecerea confortabil? a timpului liber pe durata ?ederii în Düsseldorf.

Credits: http://www.tvr.ro/eurovision/

Pages: 1 2
What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top